• 0203 500 2104

Redmond92

Redmond92


Modele działalności doradcy zawodowego wojtasik - Redmond92

    • Home
    • Modele działalności doradcy zawodowego wojtasik
Feb, 19
0

Główne zainteresowania Naukowe Bożeny Wojtasik koncentrują się wokół Szeroko rozumianej pédagogiki, a w szczególności na pedagogice ogólnej, pédagogice społecznej i poradoznawstwie [7] oraz na teoretycznych perspektywach Badań nad poradnictwem edukacyjno-zawodowym, w tym na [4]: Bożena Elżbieta Wojtasik (Your. 17 Września 1954 r. [1])-Polska pedagog, specjalizująca się w pédagogice ogólnej, pedagogice społecznej i poradoznawstwie; nauczyciel akademicki związana z Wroclaw ławskimi szkołami wyższymi. Poza działalnością uczelnianą jest kierownikiem naukowym projektu unii europejskiej dotyczącym pracy socjalnej, a także członkiem Stowarzyszenia Doradców szkolnych je Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, pełniąc w latach 1999-2003 funkcję jego przewodniczącej [4]. Urodziła się w 1954 Roku. Po ukończeniu szkoły Podstawowej, a Następnie średniej i uzyskaniu Matury, podjęła Studia wyższe na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Wrocław Ławskim, które ukończyła Magisterium. W 1982 Roku została zatrudniona na STANOWISKU asystenta w Instytucie Pedagogiki UWr [1]. W 1992 Roku uzyskała degré naukowy doktora Nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki o specjalnosci pédagogika na podstawie pracy PT. społecznie preferowane MODELE działalności doradcy zawodu, której promotorem była Prof. Alicja kargul [2].

Wraz z nowym stopniem naukowym otrzymała Awans na adiunkta w macierzystym instytucie. W 1998 Roku Rada Wydziału Nauk historycznych i pédagogie icznych UWR nadała jej titre naukowy doktora habilitowanego Nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki o specjalności: andragogika i Pedagogika pracy na podstawie rozprawy NT. doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa. Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagoiczno-psychologiczne [3]. DWA Lata Później po Uniwersytet Wrocław ławski i rozpoczęła pracę w dolnośląskiej szkoły wyższej Towarzystwa wiedzy powszechnej nous Wrocław ławiu (OD 2007 Roku dolnośląska Szkoła Wyższa) [1], gdzie została profesorem nadzwyczajnym oraz dyrektorem tamtejszego Instytutu Pédagogiki (do 2004 Roku). W latach 2005-2008 pełniła funkcję dziekana Wydziału Nauk Pedagoicznych DSW [4]. W 2010 roku objęła stanowisko dziekana Nowo utworzonego Wydziału Zamiejscowego DSW w Kłodzku [5]. Zajęła się organizacją tej jednostki Naukowo-dydaktycznej uczelni, która kształci studentów na poziomie licencjackim (Studia I stopnia), magisterskim (Studia II stopnia) oraz podyplomowym [6]..

Request Price Form
[contact-form-7 404 "Not Found"]
×